A A A

Stanowisko/wydział

Stopień, Imię i Nazwisko

Dane kontaktowe

FotografiaKomendant Miejski PSP w Gdańsku
bryg. Adam Jastrzębskitel. (58) 769 05 01

    
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Gdańsku   bryg. Jacek Noga  tel. (58) 769 – 05 – 01
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Gdańsku 
mł. bryg. Józef Jankowski
tel. (58) 769 05 01